پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

جزئیات انتشار مطلب

PDF: پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی | | http://www4.manooodl.ir/132233/description

با سلام و تحیات، شما به صفحه تخصصی |پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی| قدم رنجه فرموده اید.
از حضور گرمتان دلگرمانه خوشحالیم.
من، علی سان(علیسان)، تحت عنوان حامی سایت پژوهشی من و او دانلود! امید دارم که پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی همان باشد که برای یافتنش تک تک صفحات گوگل را جستجو کرده اید.
در هر حالت، توضیحات پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی را در پایین می بینید.

بخشی از متن

پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 129 صفحه می‌باشد.

فهرست

چکیده

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 2

1) بیان مسئله 3

2) سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

3) فرضیه‌ها 3

4) اهداف بررسی 4

5) روش انجام تحقیق 4

فصل دوم: نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان) 5

2.1) تاریخ و فرهنگ اشکانیان 6

2.2) چگونگی تشکیل حکومت پارتیان (اشکانیان) 8

2.3) خواستگاه قوم اشکانیان 9

2.4) اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تقلای پارتیان (اشکانیان) 10

2 ٫ 5) دین پارتیان 12

2.6) انقراض حکومت اشکانیان 15

فصل سوم: هلنیزم و مبانی فکری، فرهنگی و هنری آن 16

3.1) اسطوره و مذهب 19

3.2) مکاتب فلسفه 23

3.3) هنر (پیکرتراشی – سفالگری – نقاشی – معماری) 28

3.4) دورۀ هندسی و آرکائیک (ماقبل کلاسیک) 28

3.5) کلاسیک پیشین 33

3.6) کلاسیک پسین 38

3.7) هلنستیک (عصر هلنی) 38

فصل چهارم: ویژگی‌های زیباشناسی هنر هلنی در پیکرتراشی 42

4.1) واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی 43

4.2) پرسپکتیو (فضا‌های دو بعدی و سه بعدی) 45

4.3) پلاستیسیته (هنر‌های تجسمی) 47

4.4) ایستایی متعادل 48

4 ٫ 5) تصویر سوارکار اسب 53

4.6) مدل مو و ترکیب چهره 53

4.7) تجسم خدایان در صورت انسانی 55

4.8) برهنگی 56

فصل پنجم: نفوذ و تأثیر نقشمایه‌های هلنی در پیکرتراشی اشکانی 58

5.1) نقشمایه‌های اساطیری 59

5.1. 1) شخصیت‌های اسطوره ای 61

5.1. 1.1) آفرودیته 61

5.1. 1.2) مدوسا 63

5.1. 1.3) هراکلس 64

5.1. 1.4) پان 66

5.1. 1.5) اروس 67

5.1. 1.6) آرتمیس 67

5.1. 2) نمادها 68

5.1. 2.1)...


لینک دانلود

توجه بفرمایید که مطالب مرتبط را نیز چک کنید. حتماً به طور دقیق مرورشان کنید. این کار ممکن است به صرفه‌جویی در هزینه بیانجامد!

بسیار خوب، به ادامه مطلب برو!


مطالب مشابه


جستجو


در تمام مطالب
در پایان نامه‌ها
در ترجمه مقالات